یادم بیار

با "یادم بیار" هیچ وقت و هیج کجا
  تاریخ تولد
  سالگرد ازدواج
  جلسه کاری
  قرار ملاقات
  پرداخت قسط
  مناسبت‌های مهم
خود را فراموش نمی کنید.